• head_banner_01
  • head_banner_02

டோபின் சவாரி

  • Dophin ride

    டோபின் சவாரி

    உயர்தர கேளிக்கை தீம் பார்க் சவாரிகள் போர் சண்டை சுறா தீவு சவாரிகள் விற்பனைக்கு சுறா தீவு ஒரு சுறா கருப்பொருள் நீர் கேளிக்கை கருவியாகும், வண்ணமயமான கடல் உயிரினங்கள், நடுவில் ஒரு சுறா மாதிரி மற்றும் பல்வேறு வகையான கடல் விலங்குகள் உள்ளன. நீர் சண்டைக்கு சுழற்சி இருக்கைகளில் நீர் துப்பாக்கிகள் உள்ளன. இது நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு முயற்சியின் கீழ் தயாரிக்கப்படுகிறது. இளைஞர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் அன்புடன் வரவேற்கிறார்கள். இது நாவல் வடிவமைப்பு, தனித்துவமான அமைப்பு, பாதுகாப்பு, ஆற்றல் சேமிப்பு, அழகான தோற்றம், ...